Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató letöltése

Adatkezelési tájékoztató

 

ÖNITATÓ Kft. (7631 Pécs, Reménypuszta)

Hatályos: 2019. október 30.

 


Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. 1

Bevezető. 4

 1. Az adatkezelő. 5
 2. Az adatvédelmi tisztviselő. 5
 3. Az adatkezelés célja és jogalapjai 5

3.1        Online kapcsolat felvételi űrlap. 6

3.2        Kapcsolatfelvétel telefonon. 6

3.3        Kapcsolatfelvétel e-mail útján. 7

3.4        Kapcsolatfelvétel személyesen. 7

3.5        A honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok. 8

3.6        Regisztráció a honlapon. 8

3.6.1        Vásárlás regisztrációval 8

3.6.2        Vásárlás regisztráció nélkül 9

3.6.3        Hírlevél regisztráció. 9

3.7        Számlázás. 10

3.8        Szállítás. 10

3.9        Ügyfélszolgálat 11

3.10          Üzleti és szakmai partnerek. 11

3.11          Kamerarendszer működtetése az adatkezelő székhelyén. 11

3.11          Sütik (Cookie-k) 12

3.11.1      Részletesen a https://onitato.hu honlap által alkalmazott sütikről 14

3.11.2      Részletesen a https://allatiaruhaz.hu honlap által alkalmazott sütikről 16

3.11.3      Részletesen a https://vadvedelem.hu honlap által alkalmazott sütikről 19

3.11.4      Részletesen a https://villany-pasztor.hu honlap által alkalmazott sütikről 21

3.12          Facebook oldal 23

3.13          Egyéb adatkezelések. 23

 1. A hozzájárulás visszavonása. 23
 2. A szerződéses és a jogi kötelezettség. 24
 3. A jogos érdek. 24
 4. Az adatok tárolásának időtartama. 25
 5. A címzettek köre. 25
 6. Adattovábbítás harmadik országba. 26
 7. Az érintettek egyes jogai 27
 8. Panaszkezelés. 30
 9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás. 31
 10. Biztonsági intézkedések. 31
 11. Jogforrások. 33
 12. Egyéb rendelkezések. 33

Bevezető

Az ÖNITATÓ Kft. – a továbbiakban: adatkezelő – számára stratégiai fontosságú törekvés, hogy az általa üzemeltetett webáruházak – a továbbiakban: webáruházak – látogatói, vásárlói, és ajánlatkérői valamint szakmai és üzleti partnerei – a továbbiakban: érintettek – személyes adatainak védelmét és információs önrendelkezési jogának gyakorlási lehetőségét mindenkor biztosítsa.

Az alább részletezett elérési utakon található webáruházak, illetve a webáruházakhoz kapcsolódó honlapok – a továbbiakban: honlap vagy honlapok – használata, illetve az adatkezelővel folytatott szakmai és üzleti kapcsolat során személyes jellegű adatok gyűjtése és feldolgozása történik. A jelen adatkezelési tájékoztató – a továbbiakban: tájékoztató – a honlapok és webáruházak használata, valamint az adatkezelővel folytatott szakmai és üzleti kapcsolat fennállása során az érintettek és a szakmai és üzleti partnerek által megadott személyes adatok felhasználásának, kezelésének és tárolásának – a továbbiakban együttesen: adatkezelés – szabályait határozza meg.

A jelen tájékoztató tartalma az alábbi, az adatkezelő által üzemeltetett honlapokra és webáruházakra vonatkozik:

https://www.onitato.hu/

https://villany-pasztor.hu

https://vadvedelem.hu

https://allatiaruhaz.hu

Az adatkezelő a jelen tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, valamint a hatályos nemzeti és Európai Uniós jogszabályokban és egyéb jogi aktusokban foglalt elvárásoknak.

1.        Az adatkezelő

Cégnév:                                Önitató Kft.

Székhely:                             7631 Pécs, Reménypuszta

Levelezési cím:                    7631 Pécs, Reménypuszta

Képviselő:                            Szathmáry Zsolt, ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám:                 02-09-061691

Nyilvántartja:                      Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                             11003519-2-02

EU adószám:                        HU11003519

Bankszámlaszám:                10300002-10628245-49020014 (HUF)

10300002-10628245-48820017 (EUR)

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.

Telefonszám:                       +36 72 446 254

E-mail cím:                           ugyfelszolgalat@onitato.hu

2.        Az adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő áttekintette és értelmezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének – a továbbiakban: GDPR – 37. cikkében foglaltakat, továbbá a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 16/HU WP 243 rev.01 számú, 2017. április 5. napján felülvizsgált iránymutatását az adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatban, amelyek részletezik az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó szabályokat, és azt a döntést hozta, hogy adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Az érintettek panaszaikkal és adatkezeléshez kapcsolódó kérdéseikkel az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén az adatkezelőhöz fordulhatnak.

3.        Az adatkezelés célja és jogalapjai

Az adatkezelő célja, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az érintettek magánszférájának tiszteletben tartására.

Ezért az adatkezelő az érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli. Az érintett a webáruházakban történő megrendelés leadásakor az erre vonatkozó jelölőnégyzet bepipálásával elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit, illetve a jelen tájékoztató rendelkezéseit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását az adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségein bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azonban a visszavonás előtti adatok kezelésének jogszerűségét. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a megrendelést követően történő visszavonás esetében az adatkezelő számára előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján), illetve a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján jogosult az adatok további kezelésére (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján).

3.1       Online kapcsolat felvételi űrlap

A honlapokon található kapcsolat felvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. A kapcsolat felvételi űrlap kitöltése során az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét és az e-mail címét, mint kötelezően megadandó adatot, melyet az adatkezelő hozzájárulása alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. Amennyiben az adatkezelő és a feladó között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő 30 (harminc) naptári napon belül törli az általa megismert és kezelt adatokat.

A kötelezően megadandó adatok hiányában az adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

Az online kapcsolat felvételi űrlap kitöltésekor az érintettnek a jelölőnégyzet bepipálásával kell jelölnie, hogy megismerte, és elfogadta a jelen tájékoztató tartalmát.

3.2       Kapcsolatfelvétel telefonon

Az érintett az adatkezelővel a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott telefonszámon is érintkezésbe léphet. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri a hívó fél vezeték- és keresztnevét és  a telefonszámát.

A hívó fél telefonszámához hozzáférése van továbbá a telefonvonalat biztosító szolgáltatónak és a telefonközpont szolgáltatást végző vállalkozásnak.

A hívó fél személyes adatait az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján azzal a céllal, hogy a hívó felet visszahívhassa, és a kérdéseit megválaszolhassa. Amennyiben az adatkezelő és a hívó fél között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő a rendelkezésére álló technológiai lehetőségek figyelembevételével mindent megtesz annak érdekében, hogy a hívó fél adatait törölje a kapcsolatfelvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

A kötelezően megadandó adatok hiányában az adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.3       Kapcsolatfelvétel e-mail útján

Az adatkezelő a hozzá címzett e-mailek fogadása során megismeri a feladó vezeték- és keresztnevét, az e-mail címét és – amennyiben a feladó megadja – a telefonszámát is. Ezeket az adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli azzal a céllal, hogy az e-mail feladójának válaszolhasson. Amennyiben az Adatkezelő és a feladó között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő 30 (harminc) naptári napon belül törli az általa megismert és kezelt adatokat.

A kötelezően megadandó adatok hiányában az adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.4       Kapcsolatfelvétel személyesen

Az érintett személyesen is felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel az 1. pontban meghatározott székhelyén. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét, adott esetben a telefonszámát és az e-mail címét is. Ezeket az adatokat az adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján azzal a céllal, hogy az érintett kérdéseire személyesen, telefonon, e-mailen (az érintett által előnyben részesített módon) válaszolhasson, és az érintett kérésére árajánlatot adhasson. Amennyiben az adatkezelő és az érintett között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatkezelő 30 (harminc) naptári napon belül törli az általa megismert és kezelt adatokat.

A kötelezően megadandó adatok (legalább vezeték- és keresztnév, illetve írásbeli dokumentum – például árajánlat kérése esetén – legalább egy, a célba juttatáshoz szükséges személyes adat) hiányában az adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.5       A honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

–           IP cím.

–           A honlapon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve az érintettek számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa.

–           Az érintettek honlappal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).

Ezeket az adatokat a rendszer az érintettek külön nyilatkozata nélkül, automatikusan naplózza. Ezek az információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat csupán oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a szolgáltatások és az informatikai rendszer technikai színvonalának fejlesztésére szolgálnak. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.6       Regisztráció a honlapon

Az érintett a számára megfelelőbb módon regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházakban, számára mindkét vásárlási mód biztosított.

3.6.1    Vásárlás regisztrációval

A vásárlási folyamat során az érintett dönthet úgy, hogy regisztrációval kívánja a kosár tartalmát megvásárolni. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri az érintett felhasználónevét, jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási nevét és címét. Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő az adásvételi szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából, a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a rendelésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogi kötelezettség teljesítése érdekében használja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az érintett kérésére történő törlésig kezeli. A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az nem ütközik a vásárlásról kiállított számla megőrzési idejének kötelezettségével.

A regisztráció során kért személyes adatok megadása hiányában az adatkezelő a szerződéskötésből, illetve a jogi kötelezettségéből eredő kötelezettségeket nem, így a megrendelést sem tudja teljesíteni.

3.6.2    Vásárlás regisztráció nélkül

A vásárlási folyamat során az érintett dönthet úgy, hogy nem kíván felhasználói fiókot létrehozni a vásárlás során, és a vásárlást regisztráció nélkül kívánja befejezni. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási nevét és címét. Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő az adásvételi szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából, a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a rendelésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából jogi kötelezettség teljesítése érdekében használja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az érintett kérésére történő törlésig kezeli. A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az nem ütközik a vásárlásról kiállított számla megőrzési idejének kötelezettségével. A regisztráció során kért személyes adatok megadása hiányában az adatkezelő a szerződéskötésből, illetve a jogi kötelezettségéből eredő kötelezettségeket nem, így a megrendelést sem tudja teljesíteni.

A regisztráció elmaradásának következménye továbbá, hogy a korábbi megrendeléseket az érintett nem tudja visszakeresni.

3.6.3    Hírlevél regisztráció

Az érintettek számára biztosítva van minden, az adatkezelő által kezelt honlapon a hírlevélre történő regisztráció. A hírlevél tartalmazhat reklámot, időszakos ajánlatot, mely tényre az adatkezelő még a regisztráció előtt felhívja az érintett figyelmét. A hírlevélre történő regisztráció során az érintett megadja a vezeték- és keresztnevét, illetve az e-mail címét, melyet az adatkezelő hozzájárulás alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján kezel.

A hírlevélre történő regisztrációkor az érintett a megfelelő jelölőnégyzet bepipálásával jelzi, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta, továbbá, hogy hozzájárulását adja-e ahhoz, hogy az adatkezelő reklámot vagy időszakos ajánlatot juttasson el számára. Az regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása és a jelölőnégyzetek bepipálása után, az érintett egy megerősítő linket kap, melyre kattintva igazolja, hogy a regisztrált e-mail címet ő kezeli.

A vezeték- és keresztnév, az e-mail cím és a hozzájárulás alapját képező jelölőnégyzetek bepipálása hiányában az adatkezelő az érintett feliratkozási kérelmét nem tudja feldolgozni.

A hírlevél küldésre szóló hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra történő kattintással vagy az adatkezelő 1. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikére címzett rövid, írásbeli üzenettel. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

3.7       Számlázás

A megrendelt termékek ellenértékét az érintettek az adatkezelő által kiállított készpénzes, utánvétes vagy átutalásos számla alapján egyenlítik ki. A számla kiállítására az adatkezelőt törvény kötelezi. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésének a-j) pontja és 169. § (1) bekezdése alapján. A számla kiállítása során az adatkezelő megismeri az érintett vezeték- és keresztnevét és számlázási címét, átutalásos fizetési mód választása esetén az érintett bankszámlaszámát.

A vezeték- és keresztnév és a számlázási cím hiányában a törvény által előírt számla-kiállítási kötelezettség nem és így a megrendelés sem teljesíthető.

3.8       Szállítás

A webáruházakban megrendelt termékek átvehetőek személyesen az adatkezelő székhelyén nyitvatartási időben. A személyes átvétel lehetséges időpontját a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A megrendelés során az érintett választhatja a házhozszállítást, melyet az adatkezelő adatfeldolgozók bevonásával teljesít. A házhozszállítás kiválasztása során az adatkezelő megismeri az érintett szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, melyet azzal a céllal kezel, hogy a szállítás során a kapcsolattartást és a szállítás részleteinek egyeztetését megkönnyítse, és a szállítást az érintett, illetve az adatkezelő igényeinek megfelelően lebonyolítsa.
A házhozszállítás során kezelt adatok jogalapja az adatkezelő érintettel kötött adásvételi szerződéséből eredő szerződéses kötelezettség teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

A házhozszállítás során megadott személyes adatokat az adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében kezeli addig, amíg a sikeres házhozszállítás (tehát az adatkezelés célja) megvalósul az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

3.9       Ügyfélszolgálat

Az üzleti együttműködés során az érintettnek lehetősége van az ügyfélszolgálat segítségét igénybe venni. Az ügyfélszolgálat az adatkezelő valamennyi, az érintettel, illetve az érintett megrendelésével kapcsolatos művelet összességét (úgy, mint: kereskedelem, marketing, műszaki egyeztetés, logisztika, könyvelés) jelenti, így az érintett kérdésének, észrevételének, panaszának megválaszolásához szükséges mértékben és ideig az adatkezelő munkatársai is megismerhetik az érintett személyes adatait. Az ügyfélszolgálat az érintettel kötött szerződés része, az adatkezelő által biztosított szolgáltatás, melynek teljesítéséhez kezeli az adatkezelő az érintett személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.

3.10     Üzleti és szakmai partnerek

A hosszú, akár több évre visszanyúló üzleti és szakmai kapcsolatai során az adatkezelő jogos érdek alapján, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeli üzleti és szakmai partnereinek (például: beszállítók, szolgáltatók) személyes adatait úgy, mint: vezeték- és keresztnév, e-mail cím és telefonszám.

Az üzleti és szakmai partnerek természetes személy kapcsolattartói személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezeléséhez szükséges érdekmérlegelési tesztet az adatkezelő elvégezte, melybe betekintést nyújt az üzleti vagy szakmai partner kérése esetén. Az adatkezelő az adatkezelés bármelyik fázisában biztosítja az üzleti és szakmai partnerek számára a tiltakozás jogát.

3.11     Kamerarendszer működtetése az adatkezelő székhelyén

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő az 1. pontban meghatározott székhelyén az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság és a vagyon védelme céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.

A kamera rögzíti a székhely területére belépő érintettek magatartását, illetve képmását is. A kamerarendszer, mely 4 (négy) kamerából áll, hangot nem rögzít.

Ezen adatkezelés jogalapja a társaság jogos érdeke az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján. Az érintettek a megfigyelt területre való belépéssel tudomásul veszik a kamerarendszer működését, valamint azt, hogy az érintett személyes adatai is rögzítésre kerülhetnek.

A tárolás időtartama és módja: digitális úton 3 munkanapig.

A kezelt adatok megismerésére jogosult személyek: ügyvezető igazgató, informatikus.

Az adatok megismerésének esetei: az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság és a vagyon védelmének sérülése, jogsértés és bűncselekmény esetén.

Biztonsági intézkedések: A kamera által rögzített felvételekhez, illetve a monitorokhoz kizárólag a vállalkozás mindenkori ügyvezetője és informatikusa fér hozzá. A felvételeket jelszó védi, mely csak a mindenkori ügyvezető és az informatikus számára ismert.

Az adatkezelő által biztosított jogok: a tájékoztatáshoz való jog, a hozzáférés joga, az adathordozhatósághoz való jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog.

3.11     Sütik (Cookie-k)

A sütik (cookie-k) betűből és számokból álló információcsomagok, amelyeket általában a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az adatkezelő a látogatókról.

A sütik (cookie-k) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik (cookie-k) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlap látogatójának eszköze tárol. Néhány süti (cookie) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlap látogatójának eszközén.

A felhasználók megtilthatnak minden, a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, és törölhetik a korábbi látogatásaik során elhelyezett adatfájlokat. Ennek módjáról a felhasználó böngészője ad útmutatást az alábbiak szerint.

Cookie-k és webhelyadatok kezelése:

–           Chrome-ban,

–           Firefox-ban,

–           Edge-ben,

–           Internet Explorerben,

–           a böngészési adatok automatikus törlése.

A honlap egyes részeinek letöltésekor az adatkezelő a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics nevű látogatáselemző szoftvere automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a látogató személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kap a felhasználó, amikor először az oldalra látogat, és az adatkezelő a jóváhagyását kéri ehhez. Az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, az információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ide kattintva kaphatnak bővebb információt a felhasználók. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban.

 

3.11.1  Részletesen a https://onitato.hu honlap által alkalmazott sütikről

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
__cfduid crisp.chat Ez a süti szükséges a Cloudflare biztonsági funkcióinak betöltéséhez. 1 év HTTP
cookies.js onitato.hu Ez a süti ellenőrzi, hogy a felhasználó hozzájárult-e a sütik használatához. Munkamenet HTTP
crisp-client%2Fsession%2F#GUID# onitato.hu Az áruházzal való chat szolgáltatás sütije. 6 hónap HTTP
avatar/operator/89d4c235-0bae-4710-9fde-83845424b2da/240 image.crisp.chat Az áruházzal való chat szolgáltatás igénybevétele alatt a szolgáltató avatarjának megjelenítéséhez szükséges süti. Munkamenet Pixel
wc_cart_hash_# onitato.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Állandó HTML
wc_fragments_# onitato.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTML

 

Preferenciális sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
crisp-client/domain-detect/# onitato.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP

 

Statisztikai sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga onitato.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 2 év HTTP
_gat onitato.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP
_gid onitato.hu Ezt a sütit a Google Analytics használja a lekérési sebesség lassítására. Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP
collect google-analytics.com Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet Pixel

 

Marketing sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
rc::c google.com Ez a süti megkülönbözteti az emberi látogatókat a robotoktól. Munkamenet HTML

 

 

3.11.2  Részletesen a https://allatiaruhaz.hu honlap által alkalmazott sütikről

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsent allatiaruhaz.hu A süti beállítások elmentése a látogatott weboldalhoz kapcsolódóan. 1 év HTTP
__cfduid crisp.chat Ez a süti szükséges a Cloudflare biztonsági funkcióinak betöltéséhez. 1 év HTTP
cookies.js allatiaruhaz.hu Ez a süti ellenőrzi, hogy a felhasználó hozzájárult-e a sütik használatához. Munkamenet HTTP
crisp-client%2Fsession%2F#GUID# allatiaruhaz.hu Az áruházzal való chat szolgáltatás sütije. 6 hónap HTTP
wc_cart_hash_# allatiaruhaz.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Állandó HTML
wc_fragments_# allatiaruhaz.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTML

 

Preferenciális sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
crisp-client/domain-detect/# allatiaruhaz.hu Az áruházzal való chat szolgáltatás sütije. Munkamenet HTTP
CookieConsentBulkSetting-# cookiebot.com Lehetővé teszi a felhasználó számára több weboldalon a sütik használatához való hozzájárulás megadását. Munkamenet HTML
Preferenciális sütik
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Lehetővé teszi a felhasználó számára több weboldalon a sütik használatához való hozzájárulás megadását. 1 év HTTP
gridcookie allatiaruhaz.hu Ez a süti optimalizálja a felhasználói élményt az oldalon. Adatokat gyűjt a felhasználó által bejárt útvonalról az oldalon, a megtekintett termékekről és a felhasználó által előnyben részesített tartalmakról. Ezeket az adatokat a szolgáltató arra használja fel, hogy kényelmesebbé tegye a felhasználó számára az oldalon történő navigálást. Munkamenet HTTP

 

Statisztikai sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga allatiaruhaz.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 2 év HTTP
_gat allatiaruhaz.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP
_gid allatiaruhaz.hu Ezt a sütit a Google Analytics használja a lekérési sebesség lassítására. Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP

 

Statisztikai sütik
tk_ai allatiaruhaz.hu Ez a süti adatokat gyűjt a felhasználó által bejárt útvonalról az oldalon, a megtekintett termékekről és a felhasználó által előnyben részesített tartalmakról. Ezeket az adatokat a szolgáltató arra használja fel, hogy kényelmesebbé tegye a felhasználó számára az oldalon történő navigálást. Munkamenet HTTP
collect google-analytics.com Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap Pixel

 

3.11.3  Részletesen a https://vadvedelem.hu honlap által alkalmazott sütikről

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsent vadvedelem.hu A süti beállítások elmentése a látogatott weboldalhoz kapcsolódóan. 1 év HTTP
wc_cart_hash_# vadvedelem.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Állandó HTML
wc_fragments_# vadvedelem.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP

 

Preferenciális sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsentBulkSetting-# cookiebot.com Lehetővé teszi a felhasználó számára több weboldalon a sütik használatához való hozzájárulás megadását. Munkamenet HTML
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Lehetővé teszi a felhasználó számára több weboldalon a sütik használatához való hozzájárulás megadását. 1 év HTTP

 

Statisztikai sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
woocommerce_recently_viewed vadvedelem.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP

 

Marketing sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
rc::c google.com Ez a süti megkülönbözteti az emberi látogatókat a robotoktól. Munkamenet HTML

3.11.4  Részletesen a https://villany-pasztor.hu honlap által alkalmazott sütikről

A működéshez szükséges sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
__cfduid crisp.chat Ez a cookie szükséges a Cloudflare biztonsági funkcióinak betöltéséhez. 1 év HTTP
CookieConsent villany-pasztor.hu A süti beállítások elmentése a látogatott weboldalhoz kapcsolódóan. 1 év HTTP
cookies.js villany-pasztor.hu Ez a süti ellenőrzi, hogy a felhasználó hozzájárult-e a sütik használatához. Munkamenet HTTP
crisp-client%2Fsession%2F#GUID# allatiaruhaz.hu Az áruházzal való chat szolgáltatás sütije. 6 hónap HTTP
PHPSESSID villany-pasztor.hu Felhasználói státusz megőrzése oldal lekérések között. Munkamenet HTTP
wc_cart_hash_# vadvedelem.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Állandó HTML
wc_fragments_# vadvedelem.hu Információt tartalmaz a kosár tartalmáról, és jelzi a Woocommerce-nek, ha a kosár tartalma megváltozik. Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet HTTP
wp_woocommerce_session_# villany-pasztor.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, mely összekapcsolja a vásárlót a kosár tartalmával. 1 nap HTTP

 

 

 

Preferenciális sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsentBulkSetting-# cookiebot.com Lehetővé teszi a felhasználó számára több weboldalon a sütik használatához való hozzájárulás megadását. Munkamenet HTML
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Lehetővé teszi a felhasználó számára több weboldalon a sütik használatához való hozzájárulás megadását. 1 év HTTP
crisp-client/domain-detect/# villany-pasztor.hu Az áruházzal való chat szolgáltatás sütije. Munkamenet HTTP

 

Statisztikai sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga villany-pasztor.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 2 év HTTP
_gat villany-pasztor.hu Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP
_gid villany-pasztor.hu Ezt a sütit a Google Analytics használja a lekérési sebesség lassítására. Személyes adatot nem tartalmaz. 1 nap HTTP
collect google-analytics.com Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használunk abból a célból, hogy megtudjuk: a látogató hogyan használja a weboldalt? Személyes adatot nem tartalmaz. Munkamenet Pixel

 

Besorolással nem rendelkező sütik
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
yith_ywraq_session_c517e6abe5fea6de68dd4510f0698c01 villany-pasztor.hu Szerkesztés alatt. 1 nap HTTP
avatar/operator/89d4c235-0bae-4710-9fde-83845424b2da/240 image.crisp.chat A webáruház chat szolgáltatásához az operátor avatárjának megjelenítése. Munkamenet Pixel

 

 

3.12     Facebook oldal

Az adatkezelő Facebook oldalt működtet annak érdekében, hogy az adatkezelő, mint vállalkozó a tevékenységéről időről időre hírt adjon a követői számára. A Facebook oldalon jelennek meg az adatkezelővel, mint vállalkozással, illetve az adatkezelő partnereinek ajánlataival kapcsolatos reklámok is. Üzenetküldésre a Facebook oldalon keresztül nincs lehetőség.

A Facebook oldalon keletkező személyes adatokat (vezeték- és keresztnév, esetlegesen profilkép, hozzászólás) – hasonlóan a telefonon vagy e-mailen történő kapcsolat fevételhez – a követőivel való kapcsolattartás érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, hozzájárulás kezeli az adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonása a “kedvelem” és a “követem” gomb ismételt megnyomásával az oldal kedvelése esetén, illetve a hozzászólás törlésével történhet meg.

3.13     Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hatóságok, valamint jogszabály felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Az adatkezelő azonban ebben az esetben is csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.

4.        A hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul az adatkezelő adatkezelése (a fentiek értelmében) a következő műveleteknél:

–           kapcsolat felvételi űrlap használata a honlapokon,

–           a telefonon, a személyesen, illetve az e-mail útján történő kapcsolatfelvétel,

–           regisztráció a honlapon vásárlás céljából,

–           hírlevélre történő feliratkozás,

–           látogatottsági statisztika készítése,

–           a Facebook oldalon tett hozzászólás, kedvelés kezelése.

Az érintett által adott hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt. A kapcsolatfelvétel esetében az adatkezelő kéri az érintettet, hogy egy rövid, az ugyfelszolgalat@onitato.hu e-mail címre küldött üzenetben kérje adatai törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

5.        A szerződéses és a jogi kötelezettség

Az adatkezelőt jogszabály kötelezi a szolgáltatásról szóló, meghatározott adattartalmú számla kiállítására, így  a számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Amennyiben az adatkezelő a jogszabályban előírt adatokat nem kapja meg az Érintettől, így a vállalt szolgáltatást nem tudja teljesíteni. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésének a-j) pontja és 169. § (1) bekezdése alapján.

Az adatkezelő vállalkozása elsősorban jogi személyekkel köt szerződést, azonban előfordulhat, hogy a jogi személyekkel kötött szerződésekbe is kerülnek személyes adatok (például: a kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve). A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő ismerje, és tudja, hogy a másik felet (akár természetes személy, akár jogi személy természetes személy kapcsolattartója) hol, milyen módon érheti el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést az adatkezelő nem tekinti megkötöttnek, és a szolgáltatást nem tudja teljesíteni. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

6.        A jogos érdek

Az üzleti kapcsolatok során az adatkezelő az üzleti partnerek  vezetőinek vagy kapcsolattartóinak nevét, titulusát, e-mail címét és telefonszámát jogos érdek alapján kezeli. Üzleti partnernek azon természetes személyt tekinti az adatkezelő, aki egyéni vállalkozóként vagy egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság természetes személy kapcsolattartójaként az adatkezelővel üzleti kapcsolatot létesít, és akikkel egy munkafolyamat során együtt dolgozik (például: beszállító).

A jelen pontban felsorolt személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi üzleti levelezések és találkozások során az adatkezelő közvetlenül az érintettektől jutott hozzá.

Az érintettek a személyes adatok bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az évekre visszanyúló üzleti kapcsolat során. Ennek ellenére, az adatkezelő elvégezte a személyes adatok jogszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen érdekmérlegelési tesztet, melynek tartalmát igény szerint az érintettek rendelkezésére bocsátja. A tiltakozáshoz való jogot az adatkezelő minden érintett számára biztosítja.

7.        Az adatok tárolásának időtartama

–           Kapcsolat felvételi űrlapok (vezeték- és keresztnév, email cím) – az üzleti kapcsolat lezárásáig (hathavonta felülvizsgálat).

–           Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig (gazdasági társaságok esetében tárgyév + 8 (nyolc) év).

–           Üzleti partnerek adatai (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám) – Az üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve törlési kérelemig.

–           Honlapról érkező sütik a sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből ezeket a sütiket (GA látogatottsági statisztika – 26 hónap).

8.        A címzettek köre

Az adatkezelő az egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltató (https://vadvedelem.hu https://allatiaruhaz.hu https://villany-pasztor.hu): Tárhelypark Kft. (székhely: 1122 Gaál József út 24., telefonszám: +36 1 700 4140, e-mail: info@tarhelypark.hu, honlap: https://tarhelypark.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Hozzáférés a honlapok teljes tartalmához

Hírlevél küldés: Wysija SARL (székhely: 6 rue Dieudé, 13006, Marseille, Franciaország, e-mail: kapcsolat felvételi űrlap) – Adatkezelési tájékoztató

E-mailek fogadása és küldése: Magyar Telekom Nyrt (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telefonszám: 1400, e-mail: ts_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu, honlap: https://www.telekom.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Saját domaines e-mail fogadása és továbbítása

Telefonközpont szolgáltató: Forró Drót Kft. (székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 18., telefonszám: +36 72 552-554, e-mail: kapcsolat felvételi űrlap, honlap: http://www.forrodrot.hu)

 

 

Vezetékes vonalszolgáltató: Magyar Telekom Nyrt (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telefonszám: 1400, e-mail: ts_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu, honlap: https://www.telekom.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Saját domaines e-mail fogadása és továbbítása

Mobilszolgáltató: Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., telefonszám: 1220, e-mail: elektronikus ügyfélszolgálat, honlap: https://www.telenor.hu) – Adatvédelmi nyilatkozat – Hozzáférés a bejövő hívások híváslistájához (telefonszámok)

Google Analytics: Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) – Adatvédelmi tájékoztató – Hozzáférés a honlap látogatóinak IP címéhez

Facebook oldal: Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) – Adatkezelési tájékoztató – Hozzáférés a felhasználó profiljának teljes tartalmához ideértve a hozzászólásokat is

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10901232-2-44, telefonszám: +36 1 767 8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu) – Adatkezelési tájékoztató – Hozzáférés az érintettek szállításhoz szükséges személyes adataihoz (vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím)

Könyvelés: Veres és Társa Kft. (székhely: 7634 Pécs, Magyarürögi út 22., telefonszám: +36 72 213 577) – Hozzáférés a számviteli bizonylatok teljes tartalmához

Az érintettek személyes adatait a munkaviszonnyal kapcsolatban felmerülő feladatok elvégzéséhez szükséges ideig és mértékben az adatkezelő munkavállalói is megismerhetik. Az adatkezelő székhelyén működő kamerarendszert az adatkezelő üzemelteti.

9.        Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás kizárólag az Amerikai Egyesült Államokba történik. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én. A megfelelőségi határozat közvetlenül elérhető az alábbi linkre kattintva:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en

A megfelelőségi határozatot a Google és a Facebook is betartja.

A Google megfelelőségi határozattal kapcsolatos állásfoglalása közvetlenül elérhető az alábbi linkre kattintva:

https://policies.google.com/privacy/frameworks

A Facebook megfelelőségi határozattal kapcsolatos állásfoglalása közvetlenül elérhető az alábbi linkre kattintva:

https://www.facebook.com/about/privacyshield

10.      Az érintettek egyes jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről, valamint az adathordozhatóság jogáról adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataikhoz való hozzáférést, azok módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettek e jogaikat az adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségein gyakorolhatják szóban vagy írásban. Tájékoztatjuk, hogy a szóbeli tájékoztatás feltétele a személyazonosságának igazolása.

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatok kategóriáiról, azok forrásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, illetve az adatok egy másik adatkezelésre jogosultnak való közvetlen megküldését kérje.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adat helyesbítését, vagy kiegészítését kérni.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A törléshez / elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

–           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–           az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

–           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–           a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–           a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett nem kezdeményezheti az adatok törlését, ha az adatkezelés szükséges:

–           a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

–           a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

–           népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

–           közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

–           jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő törlés helyett az érintett ilyen irányú kérelmére korlátozza az adatkezelést:

–           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tárolhatja, azok kezelésére az érintett hozzájárulásával, vagy jogi érdek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből jogosult.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén is jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.      Panaszkezelés

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintettek jogaik megsértése fordulhatnak társaságunkhoz, a 1. pontban megjelölt elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére. Továbbá bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak jogorvoslatért az érintettek. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei:

Cím:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám:    +36 (1) 391-1400

Faxszám:           +36 (1) 391-1410

Weboldal:         https://www.naih.hu

E-mail:               ugyfelszolgalat@naih.hu

12.      Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

13.      Biztonsági intézkedések

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók az érintettel.

A társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és tűzvédelem tekintetében.

Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

–           a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme),

–           az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése),

–           az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),

–           az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az internet köztudomásúlag – így az érintettek számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az adatkezelőt felelősség nem terheli.

14.      Jogforrások

Az adatkezelő a tájékoztató kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

–           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

–           a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet,

–           az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

–           a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

–           gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

–           az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

–           a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

–           a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

–           az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

15.      Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy az érintetteket erről kellő időben értesíti. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a honlapon történő közzététel napjával – azaz 2019. október 30. napján – lép hatályba. A jelen tájékoztató annak visszavonásáig hatályos.

0
  0
  Kosaram
  Your cart is emptyReturn to Shop